MAU 2013

HOME > MAU > Review > MAU 2013

Minister of Foreign Affairs Award

[Korean League] SHF
Seong-kwan Yoon (Incheon National University), Eun-yeong Jang (Incheon National University)
[English League] Jean Monnet of Asia
Junmo Cheon (Kyunghee University), Jae Hyung Choi (Kyunghee University)

Chair of One Asia Foundation Award

[Korean League] 친한사람얘기
Young-Jae You (Kyunghee University), Ho-bin Choi (Sangmyung University)
[English League] 10 LIO
Soo Jeong Kim (Incheon National University), Hyun Ju Kim (Incheon National University)

Asia Economic Community Foundation Award

[Korean League] Hope Asia
Seo jin Shin (Gyeongsang National University), Soon gi Park (Gyeongsang National University)
[English League] KDS1
Sunbin Yoo (Kyunghee University), Ah Hyun Im (Kyunghee University)

The Best Proposal Award

[Korean League] 친한사람얘기
Young-Jae You (Kyunghee University), Ho-bin Choi (Sangmyung University)
[English League] GCU
So Yun Ji (Kyunghee University), You Jin Song (Kyunghee University)